Sağlıklı ve kalıcı gülüşler için buradayız

Adres:

Meşrutiyet Caddesi. Kızılay/Ankara

Dikişsiz İmplant Fiyatları

Dikişsiz implant fiyatları; tedavi planlama aşaması daha maliyetli olduğu için klasik yöntemler ile kıyaslandığında az da olsa daha pahalı olmaktadır. Dikişsiz implant fiyatları; hastalarımızın tedavi planlarına göre belirlenmektedir. Kapalı cerrahi işlemi olan dikişsiz implantta; implantın ve implantın kapağının yerleştirilme işlemi aynı seansta gerçekleşmektedir. Konforlu ve basit bir işlem olmasından dolayı, klasik implant ameliyatına göre dah avantajlı olmaktadır. İşlem süresi de oldukça kısadır. İyileşme süresi de oldukça kısa olan bu yöntem ile tedavi olacak olan hastalarımızın bu süreçte sigara kullanmaması önerilmektedir. Ayrıca enfeksiyona açık olan hastalarımız için de bu yöntem tercih edilebilmektedir.

Dikişsiz İmplant Planlama Aşaması Nasıldır?

Dikişsiz implant tedavi planlaması için standart panoramik röntgen görüntüsü yeterli olmamaktadır. Kemiğin çapı ve derinliği görünemediği için implantın hangi açı ile yerleştirilmesi gerektiği de öngörülememektedir. Dolayısı ile üç boyutlu görüntüleme sistemleri kullanılarak ölçümler yapılmaktadır. Bu sayede hastalarımızın ağız içerisinin üç boyutlu görüntüsü rahatlıkla alınabilmektedir.

Kapalı cerrahi uygulanacağı için hekimlerimizin hastalarımızın ağız içerisine hakim olmaları gerekmektedir. Alınan üç boyutlu görüntü bilgisayar ortamında analiz edilmektedir. Diş ve çene yapısının analiz sonuçları ile beraber implant işleminin hangi bölgeye hangi açılar ile yapılması gerektiği planlanabilmektedir.

İmplant planlamasının ardından ölçüm ve analiz sonuçları sisteme aktarılmaktadır. Bu sayede el değmeden cerrahi bir şablon oluşturulabilmektedir. Bu şablon ile hekimlerimizin implantları hangi bölgelere hangi açılar ile yerleştirmeleri gerektiği görülebilmektedir.

Tamamen Dişsiz Çenelere Dikişsiz İmplant Uygulaması Yapılabilir Mi?

Hiç diş olmayan çeneye dikişsiz implant işleminin yapılabilmesi için öncelikle kemikle diş eti arasındaki mesafe ölçülmektedir. Bunun için mevcut protezlerin içerisine baryum sülfat maddesi sürülmektedir. Diğer bir yöntem ise; çene kemiğine 2 veya 3 adet mini implant yerleştirilmesi olmaktadır. Anestezi yapılarak bu işlem gerçekleştirilmektedir. Sonrasında ise çenenin üç boyutlu görüntüsü alınmaktadır ve doğru ölçülerde işlem yapmak hedeflenmektedir.

Dikişsiz İmplantta Cerrahi Aşama Nasıldır?

Dikişsiz implantın cerrahi sürecinde öncelikle hastalarımızın ağız ölçülerine göre hazırlanmış olan plaklar ağızlarına yerleştirilmektedir. Ardından implantın girebileceği kadar küçük delikler açılmaktadır. Bu süreçte eğer hastalarımızın çenesinin görüntüsünün tekrar alınması gerekir ise; 3 boyutlu görüntü tekrar alınabilmektedir. Frezler kullanılarak kemikte aşındırmalar yapılmaktadır ve açılan deliklere implantlar yerleştirilmektedir. Diş etinin sonradan yerleştirilecek olan protezlere göre şekillenmesi ve ilgili bölgeyi kapatmaması için diş eti şekillendiriciler konulmaktadır. Bu sayede de dikiş atılmasına gerek kalmadan cerrahi aşama tamamlanmaktadır.

Cerrahi aşamanın klasik implant yöntemi ile kıyaslanması durumunda; sabit protezin implant aşamasında da yapılabilme kolaylığı olduğu görülmektedir. Bunun sebebi ise; kapalı cerrahi olduğu için ağızda şişlik veya dikiş olmamasıdır.

Dikişsiz İmplantta Protez Aşaması Nasıldır?

Dikişsiz implant için protez planlamasında öncelikle implantların yerleştirilmesi ile beraber protez ölçüsü alınmaktadır. Ardından yapılan protezler en uygun yere yerleştirilmektedir. Daha estetik, stabil ve fonksiyonel olmaları amaçlanmaktadır. Diğer aşamaları ise klasik implant ile aynı olmaktadır.

Dikişsiz İmplant Operasyonu Ne Kadar Sürmektedir?

Dikişsiz implant işleminin süresine bakıldığında; yaklaşık olarak 1 veya 1.5 dakika sürmektedir. Bu kadar kısa sürmesinin nedeni ise; tedavi planının ve operasyon ile ilgili detayların öncesinde hazırlanmasıdır.

Dikişsiz İmplant İşlemi Sonrasında Herhangi Bir Ağrı Hissedilir Mi?

Dikişsiz implant tedavisinde ağrı olması gibi bir durum söz konusu değildir. Kapalı cerrahi olduğu için kanama, şişme, ağrı veya acı olmamaktadır. Dolayısı ile tedavi sonrasında da ağrı kesici kullanmayı gerektirecek bir durum oluşmamaktadır. Ancak hastalarımızın ağrı hissetme ihtimallerine karşılık hekimlerimiz yine de ağrı kesici vermektedirler. Dayanılamayacak bir ağrı hissedilir ise; bu ağrı kesicinin kullanılması gerekmektedir.

Çiğneme işlemi sırasında yiyeceklerden dolayı ağız tahriş olmadığı için yemek yerken de hastalarımız herhangi bir acı hissetmemektedir. Açık yara veya dikiş olmadığından ve yapılan işlem kapalı cerrahi olduğundan; diş etinden kemiğe enfeksiyon girişi ve riski de oldukça az olmaktadır.

Dikişsiz İmplantın Artıları Nelerdir?

Dikişsiz implantın avantajları şu şekildedir:

 • Klasik implant ameliyatı ile kıyaslandığında cerrahi süre kısalmaktadır. Tedavi süresi neredeyse dörtte bir oranında kısalmaktadır.
 • İmplantın konumlandırmasının daha isabetli şekilde yapılabilmesini sağlamaktadır. Dolayısı ile implantın başarı oranı artmaktadır ve daha uzun süre kullanılabilmesi mümkün olmaktadır.
 • İleri cerrahi gerektiren hastalarımıza ileri bir cerrahi işlem uygulanmadan, implant tedavisi yapılarak problemleri çözülebilmektedir.
 • İşlem sonrasında kanama, şişlik veya ağrı problemi yok denecek kadar az olmaktadır.
 • İyileşme süresi oldukça kısadır.
 • Dikişsiz implant için üretilen protezler daha estetik ve fonksiyonel olmaktadır.

Dikişsiz İmplantın Dezavantajları Nelerdir?

Dikişsiz implantın olumsuzlukları aşağıda verilmiştir:

 • Kemik miktarı yeterli olmayan ve belirli bir kalitede olmayan hastalarımıza uygulanabilecek bir tedavi değildir.
 • Klasik cerrahi ile kıyaslandığında daha maliyetli bir tedavi yöntemi olmaktadır. Dolayısı ile dikişsiz implant fiyatları da daha yüksektir.
 • Doğru tedavi planlamasının yapılmaması durumunda; başarı sağlanamaması mümkün olabilmektedir. Tedavi planı ve hekimlerimizin deneyimi bu noktada önemli olmaktadır. Dolayısı ile dikişsiz implant yapıldığında kapalı cerrahi ile eğer bir sonuç alınamaz ise; açık cerrahi ile işleme devam edilmektedir.

Dikişsiz İmplant İşlemi Riskli Midir?

Dikişsiz implantın risk oranı değerlendirildiğinde; kapalı cerrahi işlemi olduğu için tedavi planlamasının iyi olmaması durumunda riskli olabilmektedir. Hatalı bir işlem gerçekleşmesi ile beraber kalıcı hasar oluşabilmektedir ve uyuşukluk hissi, sinüzit gibi problemler ile karşılaşılabilmektedir. Ancak tedavi planlaması başarılı geçmiş ise ve üç boyutlu görüntüleme işlemi yapılmış ise; herhangi bir problem gerçekleşmeden işlem tamamlanabilmektedir.

Dikişsiz İmplant İle Standart İmplant Diş Ameliyatının Farkı Nedir?

Dikişsiz implant ile standart implant uygulamasının ayrımına bakıldığında; dikişsiz implantta dikiş kullanılmamaktadır ve standart implantta dikiş kullanılmaktadır. Standart implantta öncelikle lokal anestezi veya hastamızın isteği doğrultusunda genel anestezi uygulanmaktadır. Sonrasında ise, diş eti kesilmektedir. Kemik yüzeyinden sıyrılıp kemiğe ulaşılarak implant yuvasına yerleştirilmektedir. Ardından ise diş eti dikilmektedir ve iyileşme süreci yaklaşık olarak 7 gün ile 10 gün arasında sürmektedir. İyileşme sürecinin sonunda ise; hastalarımızın dikişlerini aldırmaları gerekmektedir. Ayrıca bu süreçte ağız hijyenlerinin yanı sıra, yedikleri konusunda da dikkatli olmaları gerekmektedir. Fakat dikişsiz implantta diş eti kesilmediği için dikiş bulunmamaktadır ve sonradan dikişleri aldırmak için randevu alınmasına da gerek olmamaktadır. Dikişlerden dolayı diş etinin iyileşme süreci de olmamaktadır.

Dikişsiz İmplant Fiyatları Pahalı Mıdır?

Dikişsiz implant ücretlerinin tutarına bakıldığında; fiyat performans açısından düşünülür ise oldukça uygun olmaktadır. Önceki seneler ile kıyaslandığında, fiyatların düştüğü görülmektedir. Rekabetin fazla olduğu hem yerli hem de yabancı birçok firmanın implant üretimi yaptığı görülmektedir. Dolayısı ile hem değişken hem de oldukça uygun fiyatları bulunmaktadır.

Günümüzde birçok Türk firması da implant üretimi yaptığı için ve bu implantlar sipariş verildiğinde gümrük parası ödenmediğinden; oldukça uygun olabilmektedirler. Ancak implant tercih edilirken uygun olmasının yanı sıra, kaliteli olmasına da önem verilmelidir. CE belgesi olan, bilimsel temellere dayanan üretim yapan firmaların implantları tercih edilmelidir. Bazı firmalar, devamlılığı olan firmaların üretimlerini kopyalamaktadırlar. Bu firmaların üretimlerinin devamlılığı olmadığı için sonrasında implant parçasının sipariş edilmek istenmesi durumunda, sıkıntı yaşanma ihtimali bulunmaktadır.

Dikişsiz İmplant Fiyatları Sabit Midir?

Tek bir dikişsiz implant fiyatı bulunmamaktadır. Hastamızdan hastamıza göre ödenmesi gereken tutar değişiklik göstermektedir. Üç boyutlu görüntüsü alındıktan sonra ve bir tedavi planı oluşturulması ile beraber hastalarımıza ödemeleri gereken dikişsiz implant fiyatını söylemekteyiz.

Dikişsiz İmplant Fiyatları Nelere Göre Değişiklik Göstermektedir?

Dikişsiz implant fiyatlarının değişkenleri şunlardır:

 • Yaptırılmak istenen implant sayısı, tedavi ücretini belirlemektedir.
 • Eksik diş sayısı, tedavi ücreti belirlenirken önemli olmaktadır.
 • Kullanılan implant markası, dikişsiz implant fiyatını

Tercih edilen kaplama, dikişsiz implantın ücretinde belirleyici unsur olmakt

Leave a Comment

(0 Yorum)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.